Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Darbo užmokestis

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2022 m.

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m.

Suma, Eur

Darbuotojų skaičius

Suma, Eur

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

1

*

Budėtojas-sargas

786

5

882

IT specialistas

*

1

*

Kiemsargis

*

1

*

Pastatų priežiūros specialistas

995

3

1171

Raštinės vadovas

*

1

*

Sekretorius

*

1

*

Socialinės paramos mokiniams administravimas

*

1

*

Valytojas

766

9

900

Direktorius

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1785

2

2468

Bibliotekininkas

540

2

494

Mokytojas

522

44

1418

Psichologas

*

1

*

Socialinis pedagogas

*

1

*

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Informacija apie darbo užmokestį skelbiama

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis:

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
2019 m. III ketvirtis 2022-11-14 17:31:44 133.37 KB
2019 m. II ketvirtis 2022-11-14 17:31:45 132.62 KB
2019 m. I ketvirtis 2022-11-14 17:31:45 133.16 KB
2017–2018 m. m. 2022-11-14 17:31:45 133.33 KB
2018 m. III ketvirtis 2022-11-14 17:31:45 133.21 KB
2018 m. II ketvirtis 2022-11-14 17:31:46 133.11 KB
2018 m. I ketvirtis 2022-11-14 17:31:46 133.1 KB

Dokumentai

Atnaujinta: 2024-02-20
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00