Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Apie progimnaziją

Istorija

Jono Pauliaus II vidurinė mokykla savo duris atvėrė 1994 metų rugsėjo 1-ąją. Tą dieną pirmasis skambutis nuskambėjo 1795-iems mokiniams. Mokymo įstaigos direktoriumi tapo Adam Blaszkiewicz. Mokyklos statybas finansavo valstybė, o darbų užbaigimu ir naujosios mokymo įstaigos atidarymu rūpinosi Lenkijos organizacija „Wspolnota Polska“. Su šia organizacija bendradarbiavo Jono Pauliaus II mokyklos statybų rėmimo fondas, kurį sudarė būsimų mokinių tėvai ir mokyklos bendruomenė. Materialinę pagalbą teikė asmenys iš įvairių pasaulio šalių, o ypač iš Lenkijos.

2002 metais įvyko vidurinės mokyklos reorganizacija: ji buvo padalinta į pagrindinę mokyklą ir gimnaziją. Pagrindinės mokyklos direktoriumi tapo buvęs pavaduotojas Tadeuš Romanovski, o nuo 2004 metų šias pareigas vykdo Janina Vysocka. 2011 metais buvo pakeistas pagrindinės mokyklos pavadinimas – ji tapo progimnazija.

Šiuo metu Jono Pauliaus II progimnazijoje dirba virš 80 pedagogų. Čia mokosi daugiau nei 1000 mokinių, kurie po pamokų turi galimybę lankyti įvairius būrelius.  Vaikai ir jaunimas gali rinktis keramikos, dailės, teatro, tikybos, šokių, dainavimo, informatikos, vėlimo iš vilnos, karoliukų vėrimo, sporto bei kitus  būrelius. Mokinius, jų tėvus ir mokytojus konsultuoja psichologas, logopedas, socialinis pedagogas bei specialusis pedagogas. Mokymo įstaigos darbą planuoja ir reguliuoja Mokyklos taryba ir Mokinių savivalda.

Mokykloje yra valgykla, dvi sporto salės, stadionas, aktų salė, dvi puikiai įrengtos informatikos klasės. Kiekviename kabinete yra internetas. Mokiniai turi galimybę lankytis bibliotekoje ir skaitykloje. Ypatinga mūsų mokyklos vieta – Jono Pauliaus II atminimui skirtas kambarys.

Įvairiuose renginiuose, koncertuose, išvykose, susitikimuose mokytojai ir mokiniai bendradarbiauja su tėvais. Mokiniai noriai dalyvauja  olimpiadose, teatrų festivaliuose, sporto varžybose, meninio skaitymo, dailės bei muzikos konkursuose, gaunaapdovanojimus, diplomus bei tampa laureatais. Populiariausi renginiai yra meninio skaitymo konkursas „Kresy“, mokyklinių teatrų festivalis, dalykų dekados, Europos kalbų diena, Europos diena bei Žemės diena.

Tradicinės šventės  – Mokytojo diena, Globėjo diena, Nepriklausomybės diena, Kūčios, Užgavėnės, šv. Valentino diena,  Atvirų durų diena.

Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja tarptautiniuose, respublikiniuose ir mokykliniuose projektuose. Daug dėmesio skiriama ekologijai, gamtai. Labiausiai vykę  projektai yra:  „Comenius“, ,,Integracija edukacijoje – dar vienas žingsnis“, „Kviečiame gražiai gyventi“, „Mokyklos želdiniai“, „Žydintis Vilnius“, „Folkloras jungia mus“, „Knyga moko ir žavi“, „Jonas Paulius II – popiežius, kuris mylėjo visus“. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo projektuose „Žeme, pasupk mus“, „Gelbėk medį“, „Turime tik vieną Žemę“.

2009 ir 2011 metais Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija apdovanojo progimnaziją diplomais konkurse „Geriausia mokykla – geriausias mokytojas“, kuris vyko Lietuvoje jau 17 kartą. 2011 metais Vilniaus meras Artūras Zuokas įteikė Jono Pauliaus II progimnazijai padėkos raštą už kokybišką aplinkos tvarkymą ir kūrybišką želdinių puoselėjimą.

Siekiant užkirsti kelią agresijai, prievartai ir kitam neigiamam elgesiui, nuolat ieškoma  optimaliausių problemų sprendimo būdų. Mokyklos bendruomenės pastangas 2006 metais vainikavo tarptautinė konferencija ,,Gera mokykla“.

Bendradarbiaujama su visomis Vilniaus lenkų mokymo įstaigomis bei Jono Pauliaus II vardu pavadintų mokyklų šeimynai priklausančiomis mokyklomis iš Lomžos, Gdansko ir Zabežovo. Į renginius ir seminarus kviečiami mokytojai, dirbantys Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonuose. Bendradarbiaujant su tėvais stengiamasi auklėti atsakingą, savarankišką, kūrybingą, gebantį spręsti visuomenės problemas jaunimą.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00