Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge progimnazijoje dirba

Kristina Grodz Specialioji pedagogė

Kab. Nr. 233

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 8.20

12.10 – 13.10

-

14.10 – 15.10

Antradienis

11.10 – 12.10 -

8.00 – 8.30

14.10 – 15.10

Trečiadienis

8.00 – 8.20

12.10 – 13.10

14.10 – 15.10

- -

Ketvirtadienis

8.00 – 8.20

9.15 – 10.15

13.10 – 14.10

-

10.15 – 11.15

14.10 – 15.10

Penktadienis

10.10 – 11.10

12.10 – 13.10

-

8.00 – 8.30

 

Darbo laikas:

Tiesioginis darbas su mokiniais

Pirmadienis        8.00 – 8.55       10.40 – 11.45       14.15 – 15.15

Antradienis        8.00 – 8.55        13.40 – 14.45

Trečiadienis       8.00 – 8.50          8.50 – 9.40         14.15 – 15.15

Ketvirtadienis    8.00 – 8.55        14.15 – 15.15

Penktadienis      8.00 – 8.55        10.40 – 11.40        13.25 – 14.31

 

Kita veikla

Pirmadienis       7.15 – 8.00       13.40 – 14.15        15.15 – 16.00

Antradienis       7.15 – 8.00       14.45 – 16.03

Trečiadienis      7.15 – 8.00       13.40 – 14.15        15.15 – 16.00

Ketvirtadienis   7.15 – 8.00       13.40 – 14.15        15.15 – 16.00

Penktadienis     7.15 – 8.00       12.40 – 13.25

 

 

Jolanta Griškevičė Specialioji pedagogė

Kab. Nr. 249

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

8.00 – 8.45             

8.55 – 9.40

10.15-11.10

11.15-12.10

12.15-13.10

13.25-14.10

 

- 7.50-8.00

Antradienis

  -

8.00-8.30

11.10-12.25

 

Trečiadienis

 

 

 

-

8.00-8.30

 

Ketvirtadienis

 

-

 

11.12 – 12.10

Penktadienis

 

 

-

8.00 – 8.30

11.15-12.10

 

 

Informacija

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis - didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Uždaviniai

 • Teikti specialiąją pedagoginę pagalba specialiųjųugdymosi poreikių turintiems mokiniamsįsisavinant ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Bendradarbiauti su mokytojais ir kitais mokyklos specialistaistiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese bei su Vilniaus miesto PPT specialistais.
 • Konsultuoti tėvus, mokytojus specialiojo ugdymo klausimais.
 • Dalyvauti mokyklos vaikų gerovės komisijos veikloje.

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Dokumentai

Specialusis pedagogas Atnaujinta Dydis
Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-11 13:15:25 389.12 KB

Naudinga informacija

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00