Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti progimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialinėmis pedagogėmis progimnazijoje dirba

Aleksandra Kovalevska Socialinė pedagogė

Dirba su 5-8 klasių mokiniais
6e klasės vadovė
Kab. Nr. 224
Galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.45 – 13.30

12.00 – 13.00

 

Antradienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00

 

Trečiadienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00  

Ketvirtadienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00  
Penktadienis 7.45 – 13.30 12.00 – 13.00

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Juliana Leščinska Socialinė pedagogė

Dirba su 0-4 klasių mokiniais
6d klasės vadovė
Kab. Nr. 120 
Galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Nekontaktinis laikas

Pirmadienis

7.45 – 13.30

12.00 – 13.00

 

Antradienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00

 

Trečiadienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00  

Ketvirtadienis

7.45 – 13.30 12.00 – 13.00  
Penktadienis 7.45 – 13.30 12.00 – 13.00

 

Kontaktai

El. paštas lescinska77@gmail.com
El. paštas Rašyti

Socialinio pedagogo funkcijos

 • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
 • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja). 
 • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
 • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
 • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
 • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją).
 • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
 • Teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus).
 • Socialinio ugdymo.
 • Vadovaujasi individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo pripažinimo ir atsakomybes bei kompetencijos principais.
 • Rūpinasi vaiko gerove, saugumu siekdamas jo pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatindamas visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

Dokumentai

Mielas mokiny,

Visada esi maloniai laukiamas ir gali kreiptis pagalbos jei:

 1. patiri patyčias ir smurtą;
 2. sunku susitarti ar bendrauti su bendraamžiais ir mokytojais;
 3. turi problemų trukdančių mokyklos lankymui;
 4. esi naujokas progimnazijoje ir tau kyla klausimų;
 5. nori padėti draugui, kuris vartoja psichotropines medžiagas, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 6. nori prisidėti, įgyvendinant progimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius.

Tėvai (globėjai) gali kreiptis, jei:

 1. vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 2. progimnazijoje vaikas patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 3. vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 4. reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui.

Naudinga informacija:

Socialinė parama mokiniams

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Smurto ir patyčių prevencija

Savižudybių prevencija

Lankstinukai

Nuorodos

 

 

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00