Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Visuomenės sveikatos specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu progimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste progimnazijoje dirba

Jelena Melaninienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Kab. Nr. 103

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 15.42 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 659 68497

El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos specialisto pagrindinės atsakomybės Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje

 • Konsultuoti ugdymo įstaigos bendruomenę sveikatinimo klausimais.
 • Organizuoti ir vesti veiklas ugdymo įstaigos bendruomenei sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo temomis.
 • Organizuoti lėtinių ligų profilaktiką (koordinuoju savirūpos organizavimo procesus).
 • Suteikti pirmąją pagalbą bei tikrinti mokinių asmens higieną.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį teisės aktams.
 • Tvarkyti ir analizuoti mokinių sveikatos pažymėjimus.
 • Analizuoti sergamumą ir kitus sveikatos rodiklius.
 • Prižiūrėti ugdymo įstaigos aplinkos atitiktį higienos normoms bei teikti siūlymus dėl sveikatai palankios aplinkos.
 • Planuoti ir organizuoti sveikatinančius projektus.
 • Rengti ir dalintis medžiaga apie sveikatos stiprinimą.
 • Dalyvauti užkrečiamųjų ligų plitimo valdyme.

Dokumentai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Atnaujinta Dydis
Sveikatos lobis 2021-2025 Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokyklos, siekiančios būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, ir mokyklos, siekiančios pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo ataskaita Nr. 800 2023-09-20 20:38:13 3.53 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-09-20 20:38:13 18.65 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-20 20:38:13 516.17 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo aprašas 2017 m. 2023-09-20 20:38:13 52.56 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00