Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija
"Ateitis prasideda dabar, ne rytoj" (Šv. Jonas Paulius II)

Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra

Progimnazija dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomam Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“. Juo siekiama sukurti palankesnes sąlygas bendrojo lavinimo ugdymui ir gerinti švietimo kokybę, panaudojant šiuo laikinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto uždavinys – modernizuoti mokyklų kabinetus, mokomąsias klases, siekiant pagerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę bei užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas. Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Jame dalyvavo 240 bendrojo lavinimo mokyklų

Gautas didysis  mobiliosios įrangos komplektas: 30 vnt. mokinių planšetinių kompiuterių, mokytojo nešiojamas kompiuteris gamtos mokslų, technologijų ir menų dalykams mokyti. Pedagogams organizuoti mokymai kaip panaudoti šias priemones.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
1-4 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 10.55 – 11.40
 • 5. 11.55 – 12.40
 • 6. 12.55 – 13.40
 • 7. 13.45 – 14.30
5-8 klasių pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.25 – 11.10
 • 4. 11.25 – 12.10
 • 5. 12.25 – 13.10
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.15 – 15.00